Skiptvet kommune satser på skole!

Skisser klare for utbyggingen på  Kirkelund og Vestgård .

Arbeidsgruppa for skoleutbyggingsprosjektet har siden i januar arbeidet med innholdet i det som ble vedtatt

i kommunestyret 13. juni 2016:

Rive flatskolen på Kirkelund og bygge nye klasserom for 5-7.kl.,

arbeidsrom og møterom for ansatte på Vestgård,

uteområdet på Kirkelund og trafikksikkerhetstiltak på begge skolene.

I tillegg varmesentral på Kirkelund/Sollia og en vurdering av eksisterende kroppsøvingsavdeling/evt. ny idrettshall på Kirkelund.

Vi engasjerte arkitektfirmaet Østre Linje, som var inne når en bygde aulaen på Kirkelund. Vi har hatt ukentlige møter, og har nå en skisse av hvordan de nye skolebyggene kan bli. Arbeidet går videre fram til 5. september, da forprosjektet skal være ferdig sammen med et grunnlag som skal publiseres på doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser),  slik at entrepenørene kan legge inn anbud.

Ideen bak byggene er å bygge for framtida, med vekt på åpenhet, fleksibilitet, muligheter for samarbeid, differensiering og varierte arbeidsmåter. Dette betyr at hele nybygget på Kirkelund skal være undervisningsareal, både klasserom, grupperom og vrimleareal, og at tilbygg/ombygging på Vestgård skal gi optimale arbeidsforhold for ansatte og elever i framtida.

Det er viktig å understreke at vi foreløpig bare har noen skisser- ingenting er avgjort, og de endelige rammene skal vedtas av kommunestyret til høsten. I juni 2016 ble det vedtatt rammer på 53,5 mill. Det ligger an til en betydelig økning av disse rammene for å få med alle delene av prosjektet.

 

Johan Søfteland

Oppvekstsjef

Status byggeprosjektet pr 060617

Vestgård skole pr. 060617.

Kirkelund skole pr 060617.