A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Barnehagene i Skiptvet/Solhaug barnehage/Avdelinger/Petter Smart

Petter Smart


Dette er en av våre to avdelinger for barn fra 2-6 år. Søsken går på samme avdeling dersom ikke noe annet er ønsket. Her er det opptil 22 barn.

Avdelingen jobber i prosjekt hvor hverdagssituasjoner og fagområder trekkes inn og danner en helhet omkring barnehagedagen. Barns medvirkning er viktig.

Det skal være godt å være barn og voksen på Petter Smart og vi har fokus på relasjoner, vennskap, trygghet og humor.

Avdelingens skolestartere har førskole med jevnaldrende på Lurifaks.

Mer om våre verdier og fokusområder finner du i årsplanen.

Se månedsbrev og månedsplaner for å se hvordan livet på Petter Smart er!

Pedagogiske ledere
Thrine Haga
Hanne Kristensen

Barne- og ungdomsarbeider
Yvonne A Landmark

Assistenter
Mona Torsvik
Wenche Minge