Kriseledelsen i Skiptvet kommune mener det ikke er behov for å innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale forskriftene, anbefalingene og retningslinjene per i dag. For å unngå lokale innstramninger når vi ikke har utbrudd i kommunen eller rundt, forutsetter vi at våre innbyggere følger disse. Kommunen informerer når det kommer nye eller justerte nasjonale føringer.

Kommunen kan selv innføre lokal forskrift med strengere tiltak, men kommunen kan ikke innføre mer liberale tiltak enn den nasjonale forskriften.

Husk at intensjonene i smitteverntiltakene til enhver tid er: hold avstand, bruk munnbind, hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Alt kan ikke reguleres med, så bruk sunn fornuft. Innstramninger kan skje veldig raskt.

 

Reiser

 • Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.
 • Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

 

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
 • Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.
 • Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell.

 

Skoler og utdanning:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
 • Skoleskyss:
  • Skoleskyss har vært og er en utfordring under hele pandemien siden det ikke blir satt inn ekstra busser der det er for mange med. Dette har blitt igjen bekreftet fra Viken fylkeskommune, og vi må forholde oss til dette.
 • Videregående skoler i ulike kommuner kan ha forskjellig trafikklys nivå ut ifra smitte situasjonen i kommunen. Informasjon kommer direkte fra skolen.

 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 

Pleie- og omsorg

 • Sollia bo- og servicesenter utvider til at flere enn kun de nærmeste pårørende av beboerne som kan komme på besøk fra 18. februar. Det gjelder fortsatt det samme som tidligere at alle besøk må avklares i forkant.

 

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs.
  • Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Hvis det være organisert aktivitet for voksne innendørs må avstand og øvrige smittevernregler overholdes som ute.  
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill.

 

Treningssenter og svømmehall

 • Treningssentre kan holde åpent. Sentrene overholde smittevernreglene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse og overholde smittevernreglene.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Folkebadet åpner i uke 7, torsdag og fredag med påmelding som vi hadde i høst.

 

Arrangementer

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker og serveringssteder

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.
 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.