Kommunen kan selv innføre lokal forskrift med strengere tiltak, men kommunen kan ikke innføre mer liberale tiltak enn den nasjonale forskriften.

 

Husk at intensjonene i til enhver tid er: hold avstand, bruk munnbind, hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Alt kan ikke reguleres, så bruk sunn fornuft. Innstramninger kan skje veldig raskt.

Kommunen kommer tilbake med planene for 17. mai i begynnelsen av neste uke.

 

Oversikt over nasjonale tiltak og noen presiseringer for Skiptvet

 

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Pleie og omsorg

 • Alle besøk veed Sollia bo- og servicesenter må avklares i forkant.  Kontakt Sollia på tlf 69 80 61 00 hvis du planlegger et besøk. 
  • Beboere kan ha inntil 5 personer (familie/venner/andre) som de kan ha besøk av, de samme over tid. NB: Kun 2 personer samtidig pga rommenes størrelse.
  • Besøkende som er fullvaksinert, og besøker beboer som er fullvaksinert, kan ha fysisk kontakt (gi klem, holde i hånden o.l.)

 

Skoler og  høyere utdanning:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
 • Videregåendeskoler i ulike kommuner kan ha forskjellig trafikklys nivå ut ifra smittesituasjonen i kommunen. Informasjon kommer direkte fra skolen.

 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

 

Treningssenter og svømmehall

 • Treningssentre kan holde åpent og følge de smitteverntiltak som gjelder for sin virksomhet og for sitt areal.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Folkebadet holder åpent torsdag og fredag med påmelding i uke 17. Etter det er det sommerstengt fram til 1. september.  

 

Arrangementer

 

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

 

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker og serveringssteder

 • Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene.
 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.