Nasjonale helsemyndigheter mener å ha tilstrekkelig oversikt over situasjonen rundt det muterte koronaviruset i Nordre Follo til at ikke alle kommuner må ha like strenge tiltak som vi har denne uken.

Faren er ikke over og situasjonen vil kreve mye av oss lenge ennå. Skiptvet kommune er nabo med kommuner som må ha strenge tiltak fram til 10. februar som Indre Østfold kommune og Våler kommune. Selv om det også der vil åpnes litt mer for spesielt barn og unge.

Husk til enhver tid å holde avstand, god håndhygiene, begrense sosial kontakt og hold deg hjemme hvis du er syk. Bruk sunn fornuft, for alt kan ikke reguleres.

Situasjonen kan endre seg raskt, og det må derfor tas forbehold om at strengere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel, både fra nasjonale og lokale myndigheter.

 

Fra og med onsdag 3. februar gjelder følgende tiltak:

Reiser

 

Skoler og utdanning:

 • Barnehager og skoler er på gult nivå, som også gjaldt i uke 4.
 • Åpningstiden i barnehagene kan derfor allerede fra mandag 1. februar være som vanlig fra kl. 0630- 1700.
 • Åpningstiden på SFO ved Vestgård skole fra mandag 1. februar kl. 0630- 1700.
 • Kirkelund skole, ungdomstrinnet:
  • Fra tirsdag 2. februar er det undervisning på Kirkelund skole som vanlig.
 • Skoleskyss:
  • Skoleskyss har vært og er en utfordring under hele pandemien siden det ikke blir satt inn ekstra busser der det er for mange med
  • Det har siden april vært kommunikasjon med Statsforvalter, Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet om denne saken, også sist uke. Etter en ny totalvurdering av situasjonen i Skiptvet oppleves skoleskyssen som trygg nok pr i dag.
  • Elevene skal som vanlig sitte sammen med søsken eller andre i samme kohort.
 • Videregåendeskole:
  • Elever får informasjon direkte fra sin skole, da det vil være ulikt tiltaksnivå i de kommunene skolen er ligger.  

 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 

Pleie- og omsorg

 • Sollia bo- og servicesenter utvider til at flere enn kun de nærmeste pårørende av beboerne som kan komme på besøk fra 3. februar. Det gjelder fortsatt det samme som tidligere at alle besøk må avklares i forkant.
 • Generelt for pleie og omsorg skal det på tiltaksnivå 3 gjøres følgende vurderinger både for sykehjem, omsorgsboliger og dagsentertilbud. Virksomhet Pleie og omsorg gjør disse vurderingene og kommuniserer dette til ansatte og beboere.  
  • Munnbind på ansatte når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
  • Vurdere hyppighet av besøk og antall besøkende (se punktet over)
  • Vurder regulering av fellesarealer i samlokaliserte omsorgsboliger
  • Vurdere om generelle/forebyggende råd anbefalt på smitterisikonivå 1 er iverksatt
  • Vurder begrensninger i dagaktivitetstilbudet, spesielt hvis det er lokalisert i sykehjem

 

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Gjøkeredet ungdomsklubb er åpent.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

 

Treningssenter og svømmehall

 • Treningssenteret i Skiptvet kan åpne fra onsdag 3. februar. Kommunen har dialog med ledelsen av senteret knyttet til med smitteverntiltak.
 • Folkebadet åpnes fra torsdag 4. februar med gjeldende tiltak som fra høsten 2020.   

 

Private sammenkomster i andre lokaler enn hjemmet og arrangement

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 45 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Serveringssteder

 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Munnbind

 • Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom, hvis det er trengsel eller man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand (unntatt kortvarige passeringer).