Skiptvet kommune innfører fra mandag 10. august kl. 1500 å opprettholde tiltak og iverksette nye. Det vil gjøres en ny vurdering av situasjonen mandag 17. august.

Tiltak:

 • Opprettholde besøksforbudet ved Sollia bo- og servicesenter
 • Helsepersonell pålegges å ikke reise utenlands
 • Bruk av munnbind for helsepersonell i pasientnært arbeid som er nærmere enn 2 m
 • Helsestasjonen reduserer sine tjenester til å gjelde oppfølging av gravide og nyfødte, og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Det gis konsultasjoner på telefon.
 • Biblioteket holdes stengt i uke 33
 • NAV holdes stengt for publikum i uke 33
 • Servicekontoret er åpent, men vi ber publikum å kontakte kommunen pr telefon så langt det er mulig
 • Plan, landbruk og teknikk og andre som har publikumskontakt gjør dette pr telefon eller ute med avstand hvis det er befaring
 • Anbefaler alle ansatte i kommunen om å begrense reiser og unngå store folkemengder.
 • Alle arrangement i regi av lag og foreninger utsettes eller avlyses, og idrettsanlegg og andre anlegg holdes stengt.  
 • Det kan kun gjennomføres politiske møter i kommunehuset, og interne møter ihht. smittevernplan ved bruk av møterom
 • Hjemmekontor i den grad det er mulig for ansatte
 • Planleggingsdager i barnehage og skole i uke 33 gjennomføres som planlagt, men ved bruk av digitalkommunikasjon og med mindre grupper i kommunale bygg for å håndtere det praktiske til skolestart.
 • Badeplassen Bergsjø stenges
 • Næringslivet oppfordres til en forsterket oppmerksomhet på smittevern

 

Barnehage- og skolestart

 • Åpning av barnehager og skoler går som planlagt, på gult nivå, forutsatt at situasjonen tilsier det

 

Skiptvet 10. august 2020

 

Anne-Grethe Larsen                                                                                     Per Egil Pedersen

Ordfører                                                                                                            Rådmann