Skiptvet kommune har fra mandag 17. august kl. 1200 valgt opprettholde visse tiltak og myke opp noen andre. Det vil gjøres en ny vurdering av situasjonen mandag 24. august.

Tiltak:

 • Opprettholde besøksforbudet ved Sollia bo- og servicesenter
 • Opprettholde at helsepersonell pålegges å ikke reise utenlands
 • Opprettholde bruk av munnbind for helsepersonell i pasientnært arbeid som er nærmere enn 2 m
 • Helsestasjonen har også reduserte tjenester i uke 34, men normalt tilbud fra uke 35. Det vil gis oppføling av gravide og nyfødte, og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Øvrig vil det være konsultasjoner på telefon.
 • Regjeringen kom, fredag 14. august, med anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtrafikk for innbyggere i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion, som Skiptvet kommune er en del av. Anbefalingen gjelder ungdom fra og med 8.trinn og voksne fra mandag 17. august og i to uker, dvs. til 30. august.
 • Biblioteket åpner igjen og vil har normal åpningstid
 • NAV vil ha åpningstid for publikum igjen til oppsatte tider
 • Ungdomsklubben åpner som normalt i uke 34
 • Servicekontoret er åpent, men vi ber publikum fortsatt å kontakte kommunen pr telefon så langt det er mulig
 • Plan, landbruk og teknikk og andre som har publikumskontakt er igjen åpent, men det bør avtales tid for å begrense antall personer i lokalene
 • Anbefaler fortsatt alle ansatte i kommunen om å begrense reiser og unngå store folkemengder.
 • Alle arrangement i regi av lag og foreninger skal følge smittevernreglene med en ansvarlig arrangør, gjestelister og tilgjengelig smittevernutstyr. Husk å begrense muligheten for at mange tar på de samme flatene eller utstyret.
 • Idrettshaller kan brukes med de tiltakene som hver arrangør er pålagt å gjennomføre
 • Det kan fortsatt kun gjennomføres politiske møter i kommunehuset, og interne møter ihht. smittevernplan ved bruk av møterom
 • Hjemmekontor i den grad det er mulig for ansatte
 • Badeplassen Bergsjø åpnes
 • Næringslivet oppfordres til å fortsette sin forsterkede oppmerksomhet på smittevern

 

Situasjonen kan endre seg raskt, og det må derfor tas forbehold om at strengere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel.

 

Skiptvet 17. august 2020

Anne-Grethe Larsen                                                                                     Per Egil Pedersen

Ordfører                                                                                                            Rådmann