Tirsdag 3. november kl. 09.00

Åpningsgudstjeneste i Skiptvet kirke v/biskop Atle Sommerfeldt, prost Kåre Rune Hauge og sokneprest Anne Ringen.

Tirsdag 3. november kl. 20.30

Kveldsbønn i Skiptvet Misjonshus

Onsdag 4. november kl. 09.00

Morgenbønn i Skiptvet kirke

Onsdag 4. november kl. 21.15

Kveldsbønn i Skiptvet Misjonshus

Søndag 8. november kl. 11.00

Visitasgudstjeneste på Vonheim v/ biskop Atle Sommerfeldt og prost Kåre Rune Hauge. Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe og biskopens visitasforedrag i de samme lokalene.

Av smittevernhensyn tillates det maksimalt 100 personer i gudstjenesten / kirkekaffen. Vi må derfor be om påmelding innen onsdag 5. november til post@skiptvet.kirken.no eller telefon 69 80 80 75.

Til de andre arrangementene er det ikke påmelding. Her vil vi slippe inn så lenge det er plass i lokalet.

Gjeldene smitteverntiltak følges på alle arrangementer!