A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

I Skiptvet skal alle henvendelser, spørsmål, veiledning og søknader om tjenesten innen psykisk helse rettes til Psykisk Helsevern, Sollia Bo – og servicesenter, tlf 69 80 61 00. Dette gjelder også ved klage på vedtak. I psykisk helse er målet å bidra til å fremme menneskets selvstendighet og tilhørighet, og til å styrke evnen til å mestre eget liv.

Avdelingen for psykisk helse består av:

Oppfølgingsteamet:
Er ansatte med spesialkompetanse innenfor psykisk helse og/eller rusavhengighet. Vår hovedoppgave er å gi faglig hjelp, slik at mennesker som er i behov for det kan få bistand til å få endring, bedring eller stabilisering i eget liv. Aktuelle tiltak kan være støttesamtaler, råd og veiledning, eller praktisk bistand og opplæring. Vi følger også opp ift LAR (legemiddelassistert rehabilitering).  

Dagtilbudet:
Er et dagtilbud for voksne med utfordringer innenfor psykisk helse. Dagaktivitetssenteret skal bidra til at brukerne opplever å ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. Det legges vekt på trivsel og individuell utvikling.

Søknadskjema

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet