Det må søkes om reduksjon til kommunen barnet bor i. Søknaden skal normalt dokumenteres med siste år selvangivelse. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage.

Søknad til Skiptvet kommune kan du gjøre elektronisk her.

1. august 2015 er det nok en endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Da blir det innført gratis 20 timers tilbud for 4-5 åringer og barn med utsatt skolestart i familier med lav inntekt – under kr 405 000.

Det blir lagt ut et nytt søknadsskjema for denne ordningen.

Mer informasjon om forskriftsendringen kan du finne på sidene til Utdanningsdirektoratets hjemmesider her: Utdanningsdirektoratet