• Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 574.750,- pr. år kan det søkes om redusert pris i barnehage. Denne grensen kan øke dersom regjeringen øker makspris for barnehageplass fra 01.08.2020.
  • Dersom husstandens inntekt er under kr. 566.100, og barnet fyller 2, 3, 4 eller 5 år i 2020, eller har utsatt skolestart, kan det søkes om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.

Mer informasjon finner du her: 

Pris og betaling - barnehage