Hva kan det søkes støtte til?

Støtten skal dekke aktiviteter som ferieaktiviteter, leirskole eller andre kostnadskrevende arrangement og/eller kontingent for å delta i organisert fritidsaktivitet.

For aktiviteter i form av ferieaktivitet, leir, leirskole eller lignende arrangement gis det støtte for inntil 5000 kr. pr. person og er å regne som en engangsstøtte.

For kontingent gis det inntil 3000 kr. pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Det kan brukes skjønn for høyere beløp.

Hvem kan søke?

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke. Dette er for eksempel helsesykepleier, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet huske å komme på/kommer seg til aktiviteten i starten, og ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Der er søkeren som må vurdere om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.