Det er også mulig å betale med faktura.
Kontanter kan unntaksvis benyttes.