Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Norge har 1250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt i både fredstid og krig. 

 

The Norwegian Civil Defence tests its public warning system (air raid sirens) twice a year, in January and in June, to check that the system is working and repair faulty equipment. On Wednesday 11 January at 12.00, the signal "Important message - seek information" will be tested in all municipalities equipped with such a warning system. 

The siren will sound in three series with one minute of silence between series. This signal means that you should seek information from, for example, radio, television, newspapers, official websites and social media.