Antall innbyggere i Skiptvet kommune 2014.01.01 var 3.727. Det var en økning med 59 personer (1.6%) i 2013. Antall fødde: 47, antall døde: 35, antall innflyttere: 280 og antall utflyttere; 233.
Spesielt for Skiptvet var at vi hadde nest størst andel fødde barn under året, jamført med hele Østfold. Bare Hobøl hadde større andel fødde barn.

Kælle: SSB