Tid: mandag 06.05.2019 kl 19:00

Sted: Skiptvet kommunehus

 

Agenda:

Informasjon om skogbrannberedskapen og skogbrannreserven.

HMS i forbindelse med skogbrann

Veien videre - ressurser og samarbeid.

 

Møtet vil gi svar på hvordan man kan bidra ved en skogbrann med lokalkunnskap og/eller utstyr. Det er en målsetning å oppdatere «skogbrannreserven».

 

Ansvarlig for møtet er Indre Østfold Brann og redning IKS v/beredskapsleder Dag Muggerud