• Tjenesten er tilgjengelig med "Åpen dør" på begge skolene i Skiptvet.
  • Elever i videregående skole kan benytte seg av helsesøster på videregående skole.
  • På begge skolene i Skiptvet er det faste tverrfaglige samarbeidsfora med skolens administrasjon, helsesøster, PPT og barneverntjenesten.
  • De som arbeider i skolehelsetjensten, er skolelege og helsesøster. Det er helsesøster som administrerer skolehelsearbeidet. Skolelegen er medisinsk faglig ansvarlig for tjenesten, og arbeider forebyggende og rådgivende.
  • Skolehelsetjenesten samarbeider med andre tjenester i Familiens Hus. Vi samarbeider også med og kan henvise til fastleger, kommunefysioterapeut, PPT(Pedagogisk psykologisk tjeneste), BUPP(Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og andre i spesialisthelsetjenesten.
  • Elever og foresatte kan ta direkte kontakt med skolehelsetjenesten eller formidle behov via lærer hvis de ønsker bistand i forhold til problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.

Vestgård skole

Ella Mari Aarstad er på Vestgård skole hver onsdag.

Kirkelund skole

Ragnhild O. Kasbo er helsesøster på Kirkelund skole mandag og onsdag kl. 08.30 - 14.30. Forøvrig har helsesøster kontor og trefftid, etter avtale,  på Skiptvet helsestasjon som ligger i skolegården på Kirkelund skole.

Helsestasjon for ungdom

Elever bosatt i Skiptvet, kan benytte seg av helsesøstertilbud på den videregående skolen de går på, samt helsestasjon for ungdom i kommunen de går på videregående skole. Elever i grunnskolen i Skiptvet benytter seg av ordinær skolehelsetjeneste ved Kirkelund skole. Helsesøster ved Kirkelund skole har treffetid på Skiptvet helsestasjon mandager og onsdager. Det er også mulig for elever på ungdomstrinnet å få time hos skolelegen etter nærmere avtale.

Virksomhet: Oppvekst
Virksomhetsleder: Johan Søfteland
Telefon: 69 80 62 50
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Sundåsveien 9, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet