Slam og Spyleservice Indre Østfold AS utfører i disse dager tømming.

Rode 1, Spydebergveien med sideveier, rode 2 Riukveien med sideveier og rode 3 Sundåsveien med sideveier, vil bli tømt i løpet av april og mai 2017

Vennligst påse at det er fremkommelig til tankene og at de ikke er tildekket.