Skiptvet kommune:

 

Utlysning: Søker etter ettersøksekvipasje

 

Bakgrunn:

Skiptvet kommune har ansvar for å organisere og administrere fallviltarbeid. Det utlyses inntil 6 engasjement til ettersøksekvipasjer for kommunen. Disse skal utføre ettersøk, avliving og ivaretagelse av dødt og skadet vilt – primært hjortevilt.

 

Ordningen med en kommunal ettersøksgruppe videreføres, primært bestående av hundeekvipasjer.

 

Gruppa skal dekke kommunen med en 24 timers døgnberedskap alle dager. Vi viderefører ordning med at man har vakt i to -2- uker av gangen.

 

Skiptvet kommune søker personer som vil delta som ettersøksekvipasje:

  1. Er godkjent hundeekvipasje fra før og/eller vil gjennomføre nødvendige kurs for å bli godkjent.
  2. Bosetning i kommunen eller i umiddelbar nærhet til kommunen.
  3. Registrert i jegerregisteret, betalt jegeravgift, og avlegger og består årlig skyteprøve for storvilt.
  4. Erfaring og kompetanse innen jakt, ettersøk og slakting.
  5. Disponerer egen jaktrifle med kaliber godkjent for storviltjakt.
  6. Disponerer godkjent ettersøkshund.
  7. Arbeidssituasjon som tillater stor fleksibilitet i forbindelse med utrykning.

 

Kommunen vil legge vekt på ovennevnte forhold. De som er engasjert er forsikret

når de er ute på oppdrag.

 

Deltagere i kommunal ettersøksgruppe godtgjøres med en foreløpig sats på kr 100 pr. dag når man har vakt.  Det beregnes i tillegg enn timesats ved utrykning.

 

Søknadsfrist 10. april 2019

 

Søknad må spesifiseres og sendes til post@skiptvet.kommune.no eller Skiptvet kommune, Plan, landbruk og teknikk, Storveien 24, 1816 Skiptvet