Hvem kan stemme?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. valgloven §§ 2-1 og 2-2:

  • Har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • Er statsborger i et annet nordisk land og registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Du trenger ikke være norsk statsborger for å stemme ved kommune- og fylkestingsvalg.

Hvordan stemmer du?

Du møter opp personlig i valglokale på valgdagen, eller stemmer på forhånd. Har du forhåndsstemt, er det denne stemmen som gjelder. Du velger selv om du stemmer på valgdagen eller forhåndsstemmer.

Hva er forskjell på tidligstemme og forhåndsstemme?

Tidligstemming begynner 1. juli og er ment som et tilbud til de som ikke kan forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen.
 
Forhåndsstemming begynner 10. august og her kan du endre på listene. Siste frist for å stemme på forhånd er fredag før valgdagen.

Både forhåndstemming og tidligstemming gjøres på Servicekontoret.

Må en ha valgkort for å stemme?

Nei, men du må ha med gyldige ID-papirer, f.eks. førerkort eller pass. Valgkort er derfor ikke nødvendig, men gjør at du sparer tid.

Er det kun digitale valgkort?

Nei, dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, vil du få valgkortet i posten. Det samme gjelder dersom du ikke har oppdatert informasjonen i registeret de siste 18 månedene.