Prioriteringsrekkefølge:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Les mer om prioriteringsrekkefølgen hos Folkehelseinstituttet (FHI)

Plan for uke 34-36

Vi mottar 56 hetteglass (336 doser) i  uke 34. Med denne leveringen så har vi mottatt de dosene vi trenger for at alle over 18 år og som ønsker det, får 2 doser. Disse dosene blir fordelt og satt i hhv uke 34, 35 og 36.

Plan for uke 33

Skiptvet får 288 doser av Pfizer-vaksinen i uke 33.

Plan for uke 32

Skiptvet får 156 doser av Pfizer-vaksinen i uke 32.

 • Alle i Skiptvet skal nå ha fått tilbud om dose 1. Ta kontakt med kommunen på tlf 69 80 60 00 dersom du ikke har fått sms med tilbud om vaksine.
 • Det settes fortsatt noen dose 1-vaksiner, men de fleste settes nå som dose 2. Vi fremskynder noen dose 2-timer hver uke etter hvert som vi får sikre leveringstall. Se oppdatering her.

Plan for uke 31

Skiptvet får 168 doser av Pfizer-vaksinen i uke 31.

 • Alle i Skiptvet skal nå ha fått tilbud om dose 1. Ta kontakt med kommunen på tlf 69 80 60 00 dersom du ikke har fått sms med tilbud om vaksine.
 • Det settes fortsatt noen dose 1-vaksiner, men de fleste settes nå som dose 2. Vi fremskynder noen dose 2-timer hver uke etter hvert som vi får sikre leveringstall. 

Plan for uke 30

Skiptvet får 304 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 30

 • Det er endel som går til dose 2 og resten til risikogruppe 10 ( Alder 18-24 år og 40-44 år) og risikogruppe 11 ( Alder25-39 år)
 • Husk å melde dere på til vaksinering, vi har nå sendt sms til alle som er født i 2003 og eldre, med folkeregistrert adresse i Skiptvet.

Plan for uke 29

Skiptvet får 288 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 29

 • Det er endel som går til dose 2 og resten til risikogruppe 10 ( Alder 18-24 år og 40-44 år) og risikogruppe 11 ( Alder25-39 år)
 • Husk å melde dere på til vaksinering, vi har nå sendt sms til alle som er født i 2003 og eldre, med folkeregistrert adresse i Skiptvet.

Plan for uke 28

Skiptvet får 156 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 28.

 • 73 doser til innbyggere som har fått dose 1 tidligere (dose 2)
 • 83 doser til risikogruppe 10 ( Alder 18-24 år og 40-44 år) 

Plan for uke 27

Skiptvet får 180 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 27. De fordeles slik:

 • 19 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)
 • 161 doser til risikogruppe 10 ( Alder 18-24 år og 40-44 år) (dose 1)

Plan for uke 26

Skiptvet får 258 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 26. De fordeles slik:

 • 258 doser til risikogruppe 9 (alder 45-54 år) (dose 1)

Plan for uke 25

Skiptvet får 240 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 25. De fordeles slik:

 • 41 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)
 • 199 doser til risikogruppe 8 og 9 (dose 1)

Plan for uke 24

Skiptvet får 186 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 24. De fordeles slik:

 • 60 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)
 • 126 doser til risikogruppe 8 (alder 55-64) (dose 1) 

Plan for uke 23

Skiptvet får 186 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 23. De fordeles slik:

 • 96 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)
 • 90 doser til risikogruppe 8 (alder 55-64 år) (dose 1)

Plan for uke 22

Skiptvet får 264 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 22. De fordeles slik:

 • 40 doser til innbyggere som har fått AstraZeneca tidligere (dose 2)
 • 40 doser til helsepersonell som har fått AstraZeneca tidligere (dose 2)
 • 104 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)
 • 4 doser til helsepersonell (dose 1)
 • 76 doser til risikogruppe 5-7 (dose 1)

Plan for uke 21

Skiptvet får 134 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 21. De fordeles slik:

 • 10 doser til helsepersonell (dose 2)
 • 15 doser til risikogruppe 8 (alder 55-64 år) og eller tidligere risikogrupper (dose 1). 
 • 109 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)

Plan for uke 20

Skiptvet får 108 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 20. De fordeles slik:

 • 13 doser til helsepersonell (dose 2)
 • 1 dose til risikogruppe 8 (alder 55-64 år) og eller tidligere risikogrupper (dose 1). 
 • 94 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)

Plan for uke 19

Skiptvet får 96 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 19. De fordeles slik:

 • 9 doser til helsepersonell (dose 2)
 • 41 doser til risikogruppe 8 (alder 55-64 år) og eller tidligere risikogrupper (dose 1). Disse kontaktes av kommunen.
 • 46 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)

Plan for uke 18

Skiptvet får 126 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 18. De fordeles slik:

 • 10 doser til helsepersonell (dose 2)
 • 60 doser til doser til til aldersgruppen 65-74 år samt innbyggere med særlig høy risiko (dose 1). Disse kontaktes av kommunen.
 • 56 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)

Plan for uke 17

Skiptvet får 132 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 17. De fordeles slik:

 • 8 doser til helsepersonell(4 stk. dose 1 og 4 stk.  dose 2)
 • 92 doser til doser til til aldersgruppen 65-74 år samt innbyggere med særlig høy risiko (dose 1). Disse kontaktes av kommunen.
 • 32 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)

Plan for uke 16

Skiptvet får 114 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 16. De fordeles slik:

 • 2 doser til helsepersonell (dose 2)
 • 106 doser til til aldersgruppen 65-74 år samt innbyggere med særlig høy risiko (dose 1). Disse kontaktes av kommunen.
 • 6 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2)

Plan for uke 15

Skiptvet får 126 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 15. De fordeles slik:

 • 10 doser til helsepersonell (dose 1)
 • 110 doser til aldersgruppen 65-74 år samt innbyggere med særlig høy risiko (dose 1). Disse kontaktes av kommunen.
 • 6 doser til innbyggere som har fått første dose tidligere (dose 2) 

Plan for uke 14

Skiptvet får 108 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 14. De fordeles slik:

 • 15 doser til helsepersonell (dose 1)
 • 93 doser til aldersgruppen 65-74 år samt innbyggere med særlig høy risiko (dose 1). Disse kontaktes av kommunen.

Plan for uke 13

Skiptvet får 54 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 13. De fordeles slik:

 • 10 doser til helsepersonell
 • 44 doser til aldersgruppen 65-74 år samt innbyggere med særlig høy risiko. Disse kontaktes av kommunen.

Plan for uke 12

Skiptvet får 66 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 12. De fordeles slik:

 • 10 doser til helsepersonell (dose 1)
 • 56 doser til innbyggere i aldersgruppen 75-84 år (dose 1). Disse kontaktes av kommunen.

Plan for uke 11

Skiptvet får 36 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 11. De fordeles slik:

 • 4 doser til helsepersonell (dose 1)
 • 32 doser til innbyggere i aldersgruppen 75-84 år (dose 1). Disse kontaktes av kommunen. 

 

40 doser av AstraZeneca-vaksinen settes på vent inntil Folkehelseinstituttet kommer med ny informasjon. 

Plan for uke 10

Skiptvet får 36 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 10. De fordeles slik:

 • 2 doser til helsepersonell
 • 6 doser til helsepersonell som allerede har fått første dose (dose 2)
 • 6 doser til innbyggere i aldersgruppen 75-84 år. Disse er allerede kontaktet av kommunen.
 • 22 doser til innbyggere som allerede har fått første dose (dose 2)

Skiptvet fikk 100 doser av AstraZeneca i uke 9. Disse settes på helsepersonell under 65 år i uke 9 og 10. 

Skiptvet fikk 100 doser av AstraZeneca i uke 10. De fordeles slik: 

Plan for uke 9

Skiptvet får 48 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i uke 9. De fordeles slik:

 • 8 doser til helsepersonell som allerede har fått første dose (dose 2)
 • 34 doser til innbyggere som allerede har fått første dose (dose 2)
 • 6 doser til innbyggere i aldersgruppen 75-84 år. Disse er allerede kontaktet av kommunen, og vil bli vaksinert på legekontoret. 

Skiptvet får også 100 doser av AstraZeneca-vaksinen i uke 9. De fordeles slik:

 • 100 doser til helsepersonell under 65 år (dose 1)

Plan for uke 8

Skiptvet får 48 vaksinedoser i uke 8. De fordeles slik:

 • 10 doser til helsepersonell som allerede har fått første dose
 • 38 doser til innbyggere som allerede har fått første dose

Plan for uke 7

Skiptvet får 48 vaksinedoser i uke 7. De fordeles slik:

 • 9 doser til beboere på Sollia som allerede har fått første dose (dose 2)
 • 6 doser til helsepersonell
 • 3 doser til helsepersonell som allerede har fått første dose
 • 8 doser til innbyggere som allerede har fått første dose
 • 22 doser til personer i aldersgruppen 75-84 år. Disse er allerede kontaktet av kommunen, og vil bli vaksinert på Vonheim.