Nå kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving av ansatte

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Støtteordningen lyses ut med søknadsfrist 1. mars 2021.

Les mer om dette hos Viken fylkeskommune

Ny kompensasjonsordning

10.11.2020:

Utviklingen i smittesituasjonen tilsier at det er et behov for en mer omfattende støtteordning enn det som tidligere ble lagt til grunn.

Derfor kommer regjeringen med nye tiltak.

Målet er fortsatt å hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom koronakrisen.

Regjeringen vil sette av 5 milliarder kroner til ordningen, i perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen,

og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/legger-frem-ny-kompensasjonsordning/id2784471/

Nye støtteordninger

 

20.10.2020:

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Ordningen vil bidra til at aktiviteten holdes i gang i reiselivsnæringen i hele landet. 

Ordningen vil omfatte:

  • Overnattingsbransjen
  • Serveringsbransjen
  • Alpinanlegg
  • Event-, messe- og konferansearrangørene
  • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker
  • Formidlingsbransjen
  • Passasjertransport med buss og båt
  • Groundhandling og bakketjenester
  • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Detaljer om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den finner du her: Støtteordning for reiselivsnæringen

Oversikt over økonomiske støtteordninger

Oversikt over nasjonale og regionale ordninger, med forbehold om endringer/justeringer.

 

 ØKONOMISKE STØTTEORDNIGER FOR NÆRINGSLIV/BEDRIFTER

FOR HVEM

FRIST

HVOR MYE?

Statlige ordninger

Kompensasjonsordning for næringslivet (ca. 20 mrd. pr. mnd)

Foretak med omsetningsfall  

Fortløpende

Se egen portal

Lånegarantiordning (ramme 50 mrd.)

Bedrifter som har fått

likviditetsutfordringer

Fortløpende

Lån fra bedriftens bank der staten garanterer for 90 prosent av lånet

Kulturrådet, tverrgående tilskuddsordning

Produksjon og formidling innenfor og på tvers av kunst og kulturområder

05.05.2020

Ramme på 30 mill.

Innovasjon Norge, egne tiltakspakker for norske oppstart- og vekstbedrifter

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner

Fortløpende

Inntil 80% kombinert tilskudd og lån

Tilskudd til markedsavklaring

Gründer eller oppstartsselskaper med forretningside som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Fortløpende

Inntil 100%, maks 150.000

Tilskudd til kommersialisering - fase 1

Bedrifter i en tidlig kommersialiseringsfase

Fortløpende

Inntil 75%, maks 750.000

Tilskudd til kommersialisering - fase 2

Gründer- eller oppstartsselskaper, som er godt i gang

Fortløpende

Inntil 75%, maks 750.000

Oppstartlån

AS, yngre enn 5 år. Skal finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet

Fortløpende

Lånebeløp inntil 2,4 mill. per bedrift

Innovasjonslån

Alle selskaper med noen få unntak som skal kommersialisere nye løsninger eller trenger å styrke av arbeidskapitalen.  

Fortløpende

50% av kapitalbehovet til bedriften

Vekstgarantiordning (primært håndtert av banker tilsluttet ordningen)

Innovative og raskt voksende bedrifter

Fortløpende

Inntil 4 mill. kroner per bedrift

Forskningsrådet

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (1,5 mrd)

omfattende innhold av FoU

Puljevis

2 - 16 mill pr.prosjekt

Viken Fylkeskommune  

Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO)

Alle bedrifter

Fortløpende

maks. 300.000, total ramme 24 mill.

Mobilisering til forskning og økt innovasjon

Bedrifter og offentlig sektor.

Fortløpende

Kr.200 000-350 000, ramme 35 mill

Tilskudd til næringsutvikling og omstilling i Østfold

Bedriftsnettverk, klynger og næringslivsorganisasjoner

22.4 og 1.6

 

Tilskudd til PreFoU – Støtte til tidlig-fase-forsking

Bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet til å videreutvikle en innovasjonsidé til å bli et forskningsprosjekt.

Løpende

Inntil 200.000 kroner, men ikke mer enn 75 % av budsjetterte prosjektkostnader.

Næringsutvikling i distriktskommuner

Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktøre

22.4, 1.6

Ramme 3,5 mill.

Tilskudd til bedriftsnettverk

Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter

Fortløpende

Maks. 500.000, ramme 2 mill.

Digitale kurs for frilansere, selvstendig næringsdrivende

Frilansere, selvstendig næringsdrivende, andre.

 

Ikke avklart

Oppdraget er gitt til Voksenopplæringsforbudet. Kurstilbudene vil annonseres på viken.no så snart de er klare.

 

Ramme 0,5 mill.

Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold

Aksjeselskap eller stiftelser

Løpende

 

Info om permittering og permitteringsvarsel

Du som arbeidsgiver gjør en viktig jobb ved å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Følg lenkene for å gjøre dette. Arbeidstakere som blir permittert må sende inn permitteringsvarselet som dokumentasjon til NAV. Les her hva du som arbeidsgiver må skrive i permitteringsvarselet for at det skal være gyldig.

Nyttige lenker

Stortinget vedtar flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på www.nav.no blir oppdatert så snart regelendringer blir avklart. Her finner arbeidstakere, arbeidsgivere eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om hva som gjelder i din/deres situasjon.
Her får du løpende oppdateringer om Korona-situasjonen fra NAV og her er en lenke til regjeringens siste oppdaterte informasjon om korona-situasjonen.

Bistand til arbeidsgivere

Arbeidsgivere kan ringe arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36 eller bruke chat-funksjonen.
Vi oppfordrer til å se NAV sin informasjonsvideo om permittering her.

Ønsker du kontakt med markedsavdelingen i NAV Indre Østfold kan du ringe
Anne Berit Sommernes 452 60 380
Nina Haaland 950 82 522
Gro Momrak 913 01 283
Ingvar Ramstad 900 46 973
Vakttelefon 413 38 149 (betjent 10-14)

Har du ansatte som vil bli permittert og som innehar kompetanse og/eller erfaring innenfor helsefag, sjåfør, dagligvarebransjen eller næringsmiddelproduksjon? Vennligst ta kontakt med en av oss. Kanskje din ansatt kan lånes bort til en bransje som er i behov av ansatte, og dermed unngås en permittering.
Se også informasjon på www.arbeidsplassen.no