- I tillegg til økende koronasmittetall er vi på vei inn i en influensasesong hvor mange vil bli syke. At vi vaksinerer oss når vi får tilbud om det, og blir enda flinkere til å holde oss hjemme ved sykdom, er nå veldig viktig, sier smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold, Astri Lervik Larsen.

For at vi alle fortsatt skal få nødvendige helsetjenester når vi trenger det, kan vi alle bidra:

  1. Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg, uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.
  2. Ved positiv test (påvist sykdom), kontakt kommunens smittesporingsteam
  3. Alle som det er anbefalt for, bør vaksinere seg med de anbefalte doser både mot korona og influensa.
  4. Beskytt de yngste barna mot smitte med luftveisvirus. Forsøk å unngå kontakt med voksne og andre barn med tegn til forkjølelse eller influensa.

- Pandemien er ikke over. Smitten øker nå raskt i deler av landet, både blant vaksinerte og uvaksinerte. Hvis alle følger disse anbefalingene, kan det gjøre at mer inngripende tiltak kan unngås nærmere jul, sier kommuneoverlege i Moss kommune, Kristian Krogshus.

 

Sykehuset Østfold
Aremark kommune
Fredrikstad kommune
Halden kommune
Rakkestad kommune
Sarpsborg kommune
Hvaler kommune
Råde kommune
Våler kommune
Vestby kommune
Moss kommune
Indre Østfold kommune
Marker kommune
Skiptvet kommune