Hei

 

Jeg meldte onsdag 04.07.2018 inn en bekymringsmelding og bad om en redegjørelse via deres kontaktkanal på hjemmesiden om hva som gjøres med en rekke strømbrudd i Skiptvet kommune.

Siden også dagens utgave av Smaalenenes Avis i dag har vedlagte oppslag om samme sak der du fra Hafslund Nett AS er de som kommenterer saken, sendes også henvendelsen direkte til deg.

Skiptvet kommune har fått meldinger om ca. 10 strømavbrudd den siste tiden og av artikkelen framgår at det er 314 abonnenter som er berørt - altså en svært omfattende sak med potensielt alvorlige konsekvenser.

For å få førstehånds informasjon om hvordan Hafslund Nett AS følger opp feilrettingen, ber vi om en redegjørelse for hvilke tiltak som gjennomføres når for å rette feilen(e).

 Fra vår side legger vi til grunn at ingen nødvendige tiltak vil bli forsinket pga. av ferieavvikling.

 Det ligger i sakens natur at vi ønsker et svar så raskt som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Per Egil Pedersen

Rådmann

 

Svar fra Hafslund nett:

Onsdag i forrige uke leide vi inn et helikopter og befarte alle høyspenningslinjene i Skiptvet. De observerte tre-fire steder hvor det muligens var noe som kunne forårsake strømbrudd.

Samtidig satte vi i gang befaring av alle høyspenningslinjer i kommunen til fots.

Vi har imidlertid ikke funnet noen åpenbare årsaker til de mange strømbruddene.

Vi har fjernet noen trær som stod for nærme en kraftlinje samt byttet to isolatorer med en liten sprekk. Videre har vi byttet en tilkobling i en mast.

 

Det tørre været med rolige vindforhold skulle normalt ikke tilsi at disse forholdene gir avbrudd i strømforsyningen.

 

Ett eller flere av strømbruddene har sin årsak i at fugler har kortsluttet en kraftlinje. Sist lørdag hadde vi et nytt strømutfall som var forårsaket av en død ravn som satt fast i kraftlinjen nær Vammafossen.

 

Vi fortsetter i dag med videre befaring for å prøve å finne andre årsaker til de mange strømutfallene.

Det vil være av stor interesse for oss dersom noen personer observerer forhold som de tror kan forårsake disse strømbruddene. Vi vil derfor sette pris på om dette meldes inn til vår feilmelding på telefon 22 44 10 40.

 

Antall strømutfall i Skiptvet kommune de siste ukene er altfor høyt og vi må bare beklage de ulempene dette medfører for innbyggerne.