Vi står i en krevende og alvorlig situasjon som krever mye av hver enkelt av oss. Det er innført tiltak som endrer dagliglivet vårt, og som skaper utfordringer for veldig mange. Stengte barnehager, skoler og fritidstilbud påvirker barnas hverdag og trygghet. Flere bedrifter må stenge. Mange synes det er tungt at de ikke kan besøke sine kjære på sykehjemmet eller være sammen på ulike arenaer.

Tiltakene som er innført er nødvendige. Vi må alle gjøre det vi kan for å redusere potensiell smittefare.

Jeg henstiller alle til å stille opp for hverandre, hjelpe hverandre og vise raushet. Vi som bor i Skiptvet er godt vant til å mobilisere dugnadsinnsats for fellesskapet. Ha dialog med hverandre på telefon og sosiale medier. Hjelp hverandre med daglige gjøremål.

Følg med på kommunens hjemmesider og kommunens Facebook-sider. Det kommer kontinuerlig informasjon og råd om hvordan vi skal opptre i denne situasjonen.

Jeg vil rette en spesiell takk til de ansatte i kommunen. Nå settes vi på nye prøver. Vi skal levere nødvendige tjenester til våre innbyggere selv om rammeverket er helt endret. Det krever fleksible og løsningsorienterte medarbeidere, og det har vi her i Skiptvet. Jeg er trygg på at våre innbyggere blir ivaretatt på en god måte.

Dere skal vite at jeg er tilgjengelig hele tiden når dere innbyggerne har noe på hjertet. Det er bare å ta kontakt.

Hilsen
Anne-Grethe
Ordfører