INFORMASJON:                                                                Skiptvet 22.02.2017

Til foresatte med barn i barnehage og nye søkere på barnehageplass i Skiptvet

Det er noen viktige presiseringer i forhold til foreldrebetaling og andre bestemmelser i forbindelse med søknad om barnehageplass.

1. Søkere som har stått  på venteliste blir automatisk flyttet over i hovedopptaket i 2017. Dersom det er endringer i behovet må en gå inn på http://www.skiptvet.kommune.no/barnehager.246036.no.html    og endre dette selv.

2. Redusert foreldrebetaling blir fra og med hovedopptaket i 2017 behandlet på følgende måte :

Nye søkere til hovedopptaket søker  om redusert betaling på hjemmesiden og dokumenterer inntekten slik det er beskrevet. Reduksjonen gjelder da fra oppstart av nytt barnehageår. Reduksjonen har ikke tilbakevirkende kraft.

Det er satt en frist for å søke om redusert betaling for 2017  i vedtektene : 1 oktober 2017.

Grenseverdier for generell  reduksjon i foreldrebetalingen : under kr. kr 486.750 i samlet familieinntekt for husstanden.

For 20 timer gratis kjernetid  3-4-5- åringer : kr. 417 000,- i familieinntekt

3. Presiseringer fra vedtektene

a) Oppstart av barnehageåret høsten 2017 er 16. august. Barnehageåret starter med 3 planleggingsdager (16-18.august), slik at reell oppstartsdato er 21.august. .

b) Skolestartere har tilbud i SFO fra 01.august.

c) Det skal tas ut tre uker ferie for barna på sommeren.Planleggingsdager kan ikke inngå som del av dennel ferien.

d) Kriterier for opptak :

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det må foreligge en sakkyndig vurdering.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og tredje ledd. 4-4 annet og tredje ledd.
  3. Femåringer.
  4. Søsken av barn som allerede har plass.
  5. Når søkere står likt vektlegges søknadsdato.

 

Lindormen barnehage : 43 barn

Avdelinger:

Mølla, Lensa, Meieriet:        

 

Finlandsskogen barnehage :81 barn

Avdelinger: Blåklokka,Smørblomsten, Firkløveren,Rødkløveren, Hvitveisen.

 

Solhaug barnehage: 50 barn

Avdelinger: Nysgjerrigper, Petter Smart, Lurifaks  

 

Hestehoven gårdsbarnehage: 42 barn Avdelinger : Stalloftet, Bryggerhuset

(Hestehoven er privat og har egne vedtekter men felles opptak med de kommunale.)

 

Minner om at vedtektene hjemler tilpassing av antall barn pr. avdeling og sammensetning dersom det er formålstjenlig., for eksempel at det kan komme flere barn under tre år enn fordelingen over tilsier. Da er det arealnormene som er utslagsgivende.

 

Med vennlig hilsen

 

Johan Søfteland

Oppvekssjef

Skiptvet kommune