15.04.2021:

Det planlagte informasjonsmøtet i aulaen på Kirkelund skole lørdag 24. april må dessverre utsettes pga smittevernsreglene som er i vår kommune nå. Vi har ikke mulighet til å gjennomføre arrangementer.

Vi kommer tilbake med ny dato og håper dette kan la seg gjennomføre i starten av juni. Ny beskjed kommer. Vi prøver å nå ut til dere hytteeiere via SMS, kommunens hjemmeside og på Facebook. Fint om dere kan hjelpe oss til å spre informasjon om at møtet er utsatt.