Noe av dette innebærer en spesiell organisering av driften både ute og inne i barnehager og skoler for å redusere nærkontakten mellom elevene og barna. I den forbindelse har barnehagene og Vestgård satt opp gjerder og merkebånd for å dele skolen og barnehagen inn i soner for hver gruppe av barn i lek.
Vi oppfordrer alle foreldre og innbyggere i Skiptvet om å la dette stå i fred i helger og på kveldstid, og om å melde fra til kommunen om dere ser at utstyr blir ødelagt eller flyttet.

 

Skiptvet 24.04.2020

Med vennlig hilsen

 

Johan Søfteland                                                         Per Egil Pedersen

Oppvekstsjef                                                                  Rådmann