Kort om tilskuddet

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDI til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning og motvirke utenforskap.

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.

Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere og statlige asylmottak og i lokalsamfunn og øvrig befolkning.

Rammen er på 45 millioner kroner.

Les her om:

Kriterier for tilskuddet 

Her finner dere målbeskrivelser og informasjon om tilskuddsordningen.

Søknadsportalen Her logger du inn via ID-porten.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20.05.2022.

Kontaktopplysninger

E-post: FRI-TILSKUDD@IMDI.NO

MOB: 400 21 005