Tømmerhogst i kommuneskogen:

Det vil bli utført hogst i kommuneskogen ved Gjerstad (øst for Lionshytta), denne uken og noen dager fremover.

Det er ordinær hogst av tidligere plantet granskog. Skogsdriften vil i liten grad påvirke turområder, men det må påregnes en del trafikk på og ved veien før Lionshytta. 
*Blå prikk i kartet markerer Lionshytta

 

SKiptvetskogen hogstfelt.png