Torggården rommer mange ulike arealer og flere tekniske anlegg, så selve overtakelsen er en omfattende prosess som vil foregå over litt tid.

Flere private boliger i Torgbygget ble overlevert 1. og 2. desember. Omsorgsboligene vil være klare til å bli flyttet inn i fra og med 6. desember.

Torget og utearealet rundt Torggården vil ferdigstilles fortløpende, men forsinkelser på noen stålprodukter gjør at det vil være stedvis sikret med gjerder i noen uker til.

Det vil også stå igjen å beplante deler av grøntanlegget, noe som gjøres til våren slik at plantene får en god start.

I biblioteket vil innredningsarbeidet og møbelmonteringen starte 12. desember, og biblioteket vil starte selve innflyttingen av bøker tidlig i januar 2023.

Kulturscenen vil bli innredet med scene og tribune i denne perioden.

Næringslokalene overtas uinnredet slik at de enkelt kan tilpasses ulike ønsker og konsepter fra leietakerne.

Det arbeides videre med å fylle kafeteria og næringslokaler med de rette leietakerne slik at Torggården kan fylle rollen det er bygget for – å være hjertet i Meieribyen!

Innbyggere som vurderer en omsorgsbolig, oppfordres til å ta kontakt med Servicekontoret på telefon 69 80 60 00. For å får tildelt en omsorgsbolig må man ha vedtak om heldøgns tjenester fra Helse og mestring. Kontakt om dette rettes til Åshild Larsen, mobil 9133 2283  eller Hanne Bøhler, mobil 9593 6573.

Det er flere ledige boliger som har høy kvalitet, flott utsikt og ligger midt i sentrum. Boligene er lettstelte og funksjonelle og har vaktmesterfunksjon for drift og for renhold av fellesarealene. Omsorgsboligene deler også et innredet fellesrom for sosiale anledninger eller markeringer.

Velkommen på visning!