Prosjektet

Det bygges 2 bygg:

  • Omtankebygget, som ligger lengst vekk fra Storveien, inneholder parkeringskjeller, disponible næringslokaler, samt 22 omsorgsboliger og personalbase. Bygget blir på 5 etasjer over terreng.
  • Tårnbygget ligger ut mot Storveien, og det er parkeringskjeller og tekniske rom under deler av bygget. I 1. og 2. etasje er det bibliotek. Det blir også kafé i 1.etg. 3. etasje inneholder 5 omsorgsboliger for unge beboere. Bygget blir på 7 etasjer over terreng.

Det blir også et fint torg med møteplasser og vannfontener.

Torggården skal bli et signalbygg og Skiptvet kommune skal nå leie ut næringsarealer på til sammen ca. 125 m2 og finne den rette driveren til kafe (ca.115 m2) i Torggården. Begge lokaler skal etter planene være ferdige til å tas i bruk fra 01.10.2022.

Her kan du se utlysningen på Finn

Spørsmål: Kan rettes til Per Egil Pedersen, mobil: 995 15 735. 

Interessenter for å leie næringsarealer eller driver for kafeen kan melde sin interesse til postmottak@skiptvet.kommune.no

Fristen: 10.03.2022

Kontaktpersoner

 

Anders Borge

Attentus Eiendomsmegling

 ab@attentuseiendom.no

 452 22222

Erik Seiersten

Omtanke AS

 es@omtanke.no

 977 12337

Geir Ove Solvang

Const Eide AS

 Geir-Ove.Solvang@consto.no

 480 52803

Anders Strekerud

Byggherrekontakt for

Skiptvet Kommune

 Anders.Strekerud@ramboll.no  

 918 27645