Grunnet forsinkede leveranser av bl.a. bokhyller har flytteprosessen blitt utsatt. Det er omtrent 20.000 bøker som skal flyttes, og nye tekniske systemer må testes både i biblioteket og kultursalen før åpning.

Vi kan fortsatt ikke sette en endelig åpningsdato, men dette vil bli annonsert så fort som mulig.

Kafe og næringslokaler:

 Flere potensielle drivere av kafeen har meldt seg, og kommunen er nå i dialog med disse. Næringslokalene har foreløpig ingen konkrete interessenter.

Omsorgsboliger:

Det er fremdeles ledige omsorgsboliger i Torggården. Leilighetene er moderne, ivaretar alle dagens byggekrav og har høy standard. De er fargesatt med rolige og lune farger. Utenfor leilighetene er det torg som vil være en møteplass for innbyggere, med adkomst til kafelokale.

For mer informasjon og søknad om omsorgsbolig, se her Omsorgsleiligheter i Torggården - fortsatt mulig å søke - Skiptvet kommune