Vi søkte på midler fra Statsforvalteren –” Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet”.

Bildene er tatt fra en liten prøvetur. Det er fint med luft i håret, men vi skal bruke hjelmer. 

Gerd- Anita og Marianne er på tur, men er det noen frivillige som har lyst til å stille som sykkelførere så ta kontakt. Da kan vi glede flere. 

Kontakt Ringen dagsenter tlf 488 63 750 eller 404 04 943.