A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Hjelp i hjemmet/Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien rykker ut hele døgnet hvis alarmen går. Tjenesten er behovsprøvd.

Du kan kontakte Sollia Bo – og servicesenter tlf 69 80 61 00 for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg.

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet

 

Satser for alarm, hjemmehjelp, mat, m.m.

Satser pr.

2016

Betalingssats hjemmehjelp/praktisk bistand, kommunens selvkost

Time

260

Betalingssats hjemmehjelp abonnement underl 2G        - 180.136

Mnd.

190

Betalingssats hjemmehjelp abonnement 2G-3G 180.137-270.204

Mnd.

1061

Betalingssats hjemmehjelp abonnement over  3G 270.205-

Mnd.

1814

Trygghetsalarm installering

 

318

Trygghetsalarm leie

Mnd

233