Det arbeides også med å få regulanten av Glomma i dette området til å endre vannføringen i tidsrommet som tuneflua legger egg. Tanken her er å øke vannføringen slik at eggene blir lagt høyt oppe i vannkanten. Når vannstanden reguleres ned, vil tuneflueeggene tørke ut. Dette er en vanskelig prosess. Regulanten har et regelverk å forholde seg til i forhold til heving og senking av vannstanden, hvor dette skal skje og minimums vannføring. Innenfor disse reglene som er satt, har regulanten handlingsrom til å styre vannstanden slik at det produseres strøm i henhold til forbruk og hva strømmarkedet ønsker. Å endre vannstanden kan derfor også ha en økonomisk konsekvens for regulanten. Det arbeides derfor med at kommunene som er med i tuneflueutvalget skal få til et møte med regulanten med tanke på få til en avtale om å endre vannstanden.

Innsamling av tuneflue som biter

Det siste tiltaket som er i ferd med å gjennomføres, er å samle inn tuneflua som biter. Til dette trenger Skiptvet kommune hjelp fra innbyggere til å samle inn tuneflue. Det skal samles inn tuneflue som biter mennesker og tuneflue som biter hund/dyr.

Prosedyren for dette er slik (PDF)

-Har du lyst til å være med på å samle inn tuneflue, gi servicekontoret beskjed om dette, enten via e-post postmottak@skiptvet.kommune.no eller tlf: 69 80 60 00.