Rydding av kvister/busker i mai 2020

Nå er det mulighet for å gjøre en innsats for å forhindre/forminske at tuneflua skal ødelegge forsommeren for oss.

I forrige uke ble det hogd ned en del kvister og busker av medlemmer i Skiptvet Bondelag. De startet ved Hoelsbekken og jobbet seg oppover.
Nå må dette dras vekk, og trasen er merket opp slik at små grupper kan gjøre en innsats. Vi må forholde oss til smittevernregler her også, men det er et stort område å jobbe på. Dersom mange bidrar litt så er det veldig fint!
Ta kontakt med Kenneth Frøland som organiserer dugnaden.

Tuneflueprosjektet

Arbeidet mot tuneflua kan deles inn i ulike deler og prosjekter.

Tuneflueprosjektet ble etablert som et samarbeid mellom Fredrikstad, Sarpsborg, Våler, Rakkestad og Skiptvet i 2018. Målet har hele tiden vært å kunne samkjøre arbeidet slik at det gir best mulig effekt. Det er Sarpsborg kommune som holder i den daglige aktiviteten. Det er naturlig på grunn av at Ågårdselva er i Sarpsborg kommune. Fra Skiptvet er det virksomhetsleder Plan landbruk og teknikk Øyvind Tømt som er kontakt person. Skiptvet kommune har jobbet for at det skal bli en styringsgruppe med helst ordførere eller andre som har beslutningsmyndighet. Det er nå etablert, slik at man får større gjennomføringskraft.

De har i samarbeid med Naturhistorisk forening kartlagt DNA på fangete innsekter for å klassifisere om det er snakk om tuneflue eller andre knott arter. Resultat er tydelig på at av det som ble fanget og klassifisert i Skiptvet 2019 er Tuneflue (S. truncatum). Dette er viktig for å forstå hvordan man best kan jobbe videre. I tillegg er det ryddet mose langs Ågårdselva. Det er fordi det er der forskningen viser at det meste av Tuneflue klekker. Der man har tatt vekk mosen har man gått fra 50000 knottegg pr. cm2 til mellom 0 og 2500 knottegg pr. cm2. Nå jobber de med er å kartlegge om det er andre steder i området Ågårdselva som man ikke har funnet store mengder egg som kan være ynglested. Dette vil det jobbes med videre.

 

Dugnad mot Tuneflua er ikke noe nytt. På 90 tallet ble det gjort en stor jobb i Skiptvet for å rydde bekker for grener, gress, løv og lignende slik at ikke det skal blir fult så gunstige forhold for Tuneflue eller annen knott å feste eggene sine. Det er en evig diskusjon om dette tiltaket har effekt eller ikke, men det får man ikke svar på før man har prøvd.

I første omgang er det planlagt å rydde bekken som går mellom Hol og Kåfell langs Finndalen. I dette området er det mye greiner og lignende som henger ned i bekken. Skiptvet Bondelag har stilt opp og vil bidra med motorsag og kyndige folk som vil kappe løs kvister som henger ned i bekken.
Når det er gjort vil det inviteres til dugnad der man ønsker folk til å dra kvistene opp av bekken og inn på land. Det er en avstand på 3,8 km bekkekant som skal ryddes. Hvis dette blir vellykket håper vi at flere kan gjøre lignende tiltak andre steder. På grunn av den pågående Korona epidemien er denne jobben utsatt litt til situasjonen er mer oversiktlig.

 

Kommunen skal informere innbyggerne i forkant av sesongen slik at alle vet best hvordan de kan klare seg best mulig.