Ulykkesstatistikken hittil i år er nedslående lesning. 14 er drept i trafikken i Viken så langt i år, mot 7 på samme tid i fjor. På landsbasis er tallet 64 mot 31 de første seks månedene 2021. Vi vet foreløpig ikke om dette er et uttrykk for en tilfeldig variasjon eller starten på en ny trend. Uansett er det grunn til å ta situasjonen på alvor.

 

På bakgrunn av dette kjører Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet en felles kampanje i sommer. Vi håper dere har anledning til å dele denne på kommunens plattformer:

 

 

https://fb.watch/e52RDAbsuM/