Praksisplasser

Når du går yrkesfaglig linje i 2. klasse på videregående skole, skal ut i praksis. Skiptvet kommune tar imot praksiskandidater innenfor Helsearbeiderfaget, Kokkefaget, Renholdsfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og IT-faget. Etter å ha hatt praksis hos oss er veien til lærlingkontrakt kort. Din videregående skole formidler normalt praksisplasser innenfor ditt fag.

Er du interessert i praksisplass hos oss kan du også sende en henvendelse til postmottak@skiptvet.kommune.no. Husk i så fall å oppgi hva henvendelsen gjelder og din kontaktinformasjon.

 

Lærlinger

Det er ikke et krav at du har hatt praksisplass hos oss for at du kan være aktuell for en lærlingkontrakt.

Lærlingene jobber innenfor fagene Helsearbeiderfaget, Kokkefaget, Renholdsfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og IT-faget.

Skiptvet kommune er tilknyttet et Viken Fylkeskommunes opplæringskontor. Gjennom en nettportal kan lærlinger legge inn søknad om læreplass.

Har du spørsmål om læreplass eller lærlingkontrakt kan du sende en henvendelse til postmottak@skiptvet.kommune.no. Husk i så fall å oppgi hva henvendelsen gjelder og din kontaktinformasjon.

 

Deltidsstillinger 

Dersom du studerer eller ikke ønsker å jobbe heltid, kan en deltidsstilling i virksomheten «Helse og Mestring» være noe for deg. Ved Sollia Bo- og servicesenter, Vestgårdveien bofellesskap, Omsorgsboligene i Torggården, Borgund og Ringen dagsenter er det stort behov for unge fleksible medarbeidere.  En deltidsstilling er også en god vei inn for de som ønsker seg full jobb på sikt.

Kveld- og helge-stillinger betales best og er attraktive for den som for eksempel vil delfinansierer studier.

Har du spørsmål om deltidsjobb i «Helse og Mestring» kan du sende en henvendelse til postmottak@skiptvet.kommune.no. Husk i så fall å oppgi hva henvendelsen gjelder og din kontaktinformasjon.

 

Sommerjobb

For elever i videregående skole og sykepleierstudent tilbyr vi sommerjobb for personer over 18 år. Sommerjobb er et naturlig valg for de som ønsker å tjene penger mellom skoleårene, men samtidig er sommerjobb også en god start på en karriere i Skiptvet kommune.

Virksomhet «Eiendom og prosjekt» har også ledige sommerjobber til ungdom over 18 år. 

Arbeidsoppgavene er vaktmesteroppgaver, vedlikehold av bygninger og skjøtsel av grøntområder som klipping av gress, vanning og rydding av stier.

 

Har du spørsmål om sommerjobb i «Helse og Mestring» kan du sende en henvendelse til postmottak@skiptvet.kommune.no. Husk i så fall å oppgi hva henvendelsen gjelder og din kontaktinformasjon.