Alle interesserte og kvalifiserte innbyggere i Skiptvet kan søke. Det gjennomføres trekning blant søkerne, men søkere uten eget jaktterreng og alder under 30 år gis fortrinnsrett. Det kan søkes på begge jaktrettene, men kun én jaktrett gis pr søker. Kvalifikasjoner må dokumenteres.

Jaktrett for elg koster kr 1600,- og jaktrett for rådyr kr 1100,- pr år. I tillegg kan det tilkomme kontingent til jaktlag.

Søknad sendes Skiptvet kommune, Plan, landbruk og teknikk, Postboks 115, 1806 SKIPTVET eller  post@skiptvet.kommune.no, innen 30.06.2020.