Skiptvet kommunen har ansvar for å organisere og administrere fallviltarbeid. Det utlyses engasjement til ettersøksekvipasjer for kommunen. Disse skal utføre ettersøk, avliving og ivaretagelse av dødt og skadet vilt – primært hjortevilt.

 

Skiptvet kommune søker personer som vil delta som ettersøksekvipasje:

  1. Er godkjent hundeekvipasje fra før og/eller vil gjennomføre nødvendige kurs for å bli godkjent.
  2. Bosetning i kommunen eller i umiddelbar nærhet til kommunen.
  3. Registrert i jegerregisteret, betalt jegeravgift, og avlegger og består årlig skyteprøve for storvilt.
  4. Erfaring og kompetanse innen jakt, ettersøk og slakting.
  5. Disponerer egen jaktrifle med kaliber godkjent for storviltjakt.
  6. Disponerer godkjent ettersøkshund.
  7. Arbeidssituasjon som tillater stor fleksibilitet i forbindelse med utrykning.

 

Kommunen vil legge vekt på ovennevnte forhold. De som er engasjert er forsikret

når de er ute på oppdrag.

 

Ettersøksekvipasjen blir en del av kommunens ettersøksgruppe. Ettersøksgruppen inngår i automatisert ringeliste, uten vaktordning. Deltagere i kommunal ettersøksgruppe godtgjøres med 320 kr/time ved utrykning. Øvrige vilkår, se kommunens instruks for ettersøk.

 

Søknadsfrist 25. september 2019

 

Søknad må spesifiseres og sendes til post@skiptvet.kommune.no eller Skiptvet kommune, Plan, landbruk og teknikk, Storveien 24, 1816 Skiptvet