Legevakt:

116 117 (kveldstid/helg)

Hjemmetjenesten:

69 80 61 09 (hele døgnet)

Barnevern:

69 80 62 62 (08.00 - 15.45)

989 01 100 (resten av døgnet, helg)

Alarmtelefon for barn og unge:

116 111 (hele døgnet)

Teknisk vakttelefon:

951 89 901 (kveld/helg)

VA-vakt (ved feil på vann og avløp):

40 40 49 23

Brøyting (Vakttelefon):

902 28 668 (Dillerud Anlegg AS)

Veterinærvakt:

69 22 10 90

Viltettersøk/viltpåkjørsel (tidligere viltnemd):

474 84 684

Vaktapotek i Østfold:

69 00 24 00 (Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad)

Tannlegevakt

69 11 77 99 Lørdager, søndager og bevegelige helligdager mellom kl. 11.00 – 14.00.

Mer info: Tannlegevakten