Vedtak og planprogrammet finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune,

Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 28.10.2016. Det bør skilles tydelig mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)