Oppdatert informasjon finner du her

 

Forebygg skader - råd til privatpersoner

NVE har lagt ut råd for hvordan man skal forebygge og begrense skader her

Informasjon om flom og skred