Det har den siste tiden vært tyverier fra byggeplasser i Øst Politidistrikt, og vi mistenker mobile vinnings kriminelle, så i den forbindelse ber vi dere være ekstra oppmerksomme!

Natt til torsdag den 17. og lørdag den 19. feb. ble det begått grove tyverier fra byggeplasser i Follo (Øst politidistrikt) Gjerningspersonene kuttet låsene til containerne som inneholdt verktøy samt stålverktøykasser inne i bygget.  Hengelåsene var kuttet over med vinkelsliper. Etter dette har det vært flere lignende forhold i distriktet.

Indre Østfold politistasjonsdistrikt vil i tiden fremover fortsatt ha fokus på oppsøkende virksomhet opp mot byggeplasser kveld og nattestid, og vi vil kontrollere aktuelle kjøretøy, men vi setter pris på om også dere er med å forebygger ved å sikre byggeplassen. Mye er sikkert gjort, men fint om dere tenker ekstra lyssetting, bevegelsessensor for lys og varsling, plassering og sikring av containere og verktøykasser utover kun hengelås.

I tillegg oppfordres alle til å varsle politiet snarest (02800/112) dersom det gjøres observasjoner som kan knyttes til mobile vinningskriminelle.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!