Velgere i karantene eller isolasjon

Publisert , Oppdatert 07. september 2021
Urne

Skiptvet kommune planlegger valggjennomføringen i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer og anbefalinger, slik at valghandlingen skal være trygg for alle velgere. Alle som ønsker det, skal få avgitt sin stemme. Skiptvet kommune har i år egne ordninger for velgere som er i karantene eller i isolasjon på valgdagene.

Er du i karantene som følge av covid-19?

Velgere som er i karantene som følge av covid-19, kan ikke stemme i et ordinært valglokale. Å være i karantene er likevel ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre, noe som kan være vanskelig i et valglokale der mange andre skal stemme samtidig. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport.

Kan du vente med å avgi stemme til du er ute av karantene? Du kan i så fall stemme på de faste forhåndsstemmestedene i perioden 10. august til 10. september, eller i et ordinært valglokale søndag 12. og mandag 13. september.

Dersom karantenetiden varer utover valgdagen 13. september kan du få avgi stemme utenfor et ordinært valglokale i egen bil. Våre valgmedarbeidere vil ikle seg smittevernutstyr når de tar imot stemmen din. Kontakt servicekontoret på telefon 69806000 eller e-post: post@skiptvet.kommune.no for å avtale tid og sted for slik stemmegivning.

Du skal ikke benytte kollektivtransport til et valglokale. Dersom du ikke kan komme deg til et valglokale, kan du søke om hjemme stemming. Fristen for å søke er satt til mandag 13. september kl. 10.00.

Er du satt i isolasjon som følge av covid-19?

Dersom du har fått påvist Covid-19 og er satt i isolasjon skal du ikke oppsøke et valglokale. Kan du vente med å avgi stemme til du er ute av isolasjon? Du kan i så fall stemme på de faste forhåndsstemmestedene i perioden 10. august til 10. september, eller i et ordinært valglokale søndag 12. og mandag 13. september.

Dersom isolasjonstiden varer utover valgdagen 13. september kan du avgi stemme der du er (såkalt hjemme stemming). Du kan søke om hjemme stemming helt frem til mandag 13. september 2021 kl. 10.00. Send en e-post til post@skiptvet.kommune.no
Retten til å stemme hjemme i dagene 11.-13. september gjelder kun velgere med isolasjonsplikt som følge av covid-19-smitte.
Våre valgmedarbeidere vil være kledt i smittevernutstyr når de kommer hjem til deg.