A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Individ og rett/Verge

Verge

Alle som er myndige, dvs. 18 år eller eldre og ikke umyndiggjorte, bestemmer selv over sine disposisjoner. Det vil si at de har rettslig handleevne.

Verge for mindreårige vil som hovedregel være foreldre. Dersom barnet ikke har verge, skal dette oppnevnes. For voksne personer som er umyndiggjort skal det oppnevnes verge. Vergen handler på vegne av den umyndige.

Verge er et tiltak som er mindre inngripende overfor en person, enn om vedkommende skulle umyndiggjøres. Den prinsipielle forskjellen mellom vergeordningen og vergemål (umyndiggjøring) er at man ved ordinært vergemål blir fratatt retten til å binde seg ved rettshandel, for eksempel inngå en avtale.

Vergemålsportalen
Les mer på www.vergemal.no