Viktig informasjon fra Skiptvet kommune

27.10.2020

I går presenterte regjeringen ny nasjonale tiltak for å begrense smittespredning. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober. Vi gjør oppmerksom på at det også det neste døgnet vil komme presiseringer når det gjelder noen av tiltakene. Tiltakene som ble presentert i går er følgende:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

 

Du kan lese hele pressemeldingen fra regjeringen her.

Den inneholder også informasjon om karanteneregler og forslag til lokale tiltak for kommuner med høy smitte. Skiptvet kommune innfører ingen lokale tiltak nå. 

 

 

18.10.2020

2 innbyggere i Skiptvet kommune er søndag bekreftet smittet. Personene er kontaktet, og blir fulgt opp med nødvendige smitteverntiltak.

 

12.10.2020

Alle arrangement, selskaper og andre sammenkomster skal meldes inn til Skiptvet kommune

Alle arrangementer som skal avholdes på et offentlig sted i Skiptvet kommune skal meldes inn til kommunen senest fem dager før arrangementet avholdes. Dette skal meldes til servicekontoret@skiptvet.kommune.no eller på telefon 69 80 60 00 til Skiptvet kommune. 

Det kan gjennomføres arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, forutsatt at forskrift for smitteverntiltak følges og at det er en ansvarlig arrangør.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at kommuneoverlegen kan avlyse arrangementer på kort varsel ved lokale smitteutbrudd. 

Arrangøren har ansvar for at retningslinjene for smittevern blir overholdt på alle sine arrangementer

 • syke personer skal ikke delta på arrangementer
 • tilrettelegge for gode hygieneforhold
 • redusert kontakt mellom personer, overholde avstandsregler på en meter
 • føre deltagerlister

Arrangør skal melde inn sine arrangementer til kommunen fem dager før arrangementet avholdes. Dette gjelder nye arrangement, også faste som skal gjennomføres regelmessig og som kommunen ikke kjenner til pr i dag, men da holder det med kun en registrering. 

Arrangøren skal beskrive:

 • hvor og når arrangementet skal holdes
 • hva slags arrangement det er
 • hvordan servering/salg av mat og drikke skal foregå
 • hvilke renholdsrutiner dere har før, under og etter arrangementet
 • hvordan dere fører og oppbevarer deltagerlister

Føring av deltagerlister

Listen skal oppbevares hos arrangør og makuleres 10 dager etter arrangementet.

Deltagerlister skal inneholde tid og sted for arrangement, navn og telefonnummer på hver deltager.

Vi anbefaler bruk av elektronisk føring av deltagerlister der det er mulig

Innmelding av idrettsarrangement

Seriekamper som for eksempel i volleyball, håndball og fotball skal ikke meldes inn som et arrangement. Det forutsettes at idrettens bestemmelser om smittevern (covid-19) overholdes. 

Nasjonal veileder  - Smittevern for idrett (covid-19) finner du her.

Arrangement som arrangeres utenom faste treninger og aktiviteter skal meldes inn. Det er aktiviteter som turneringer, cuper, oppvisninger, sesongavslutninger osv. 

Dette skal meldes til servicekontoret@skiptvet.kommune.no eller på telefon 69 80 60 00 til Skiptvet kommune. 

Tillatt med private sammenkomster i hjemmet, inntil 20 personer

Bursdager og lignende som holdes hjemme betegnes som private sammenkomster og har følgende regler:

Private sammenkomster tillates med maksimalt 20 deltakere i løpet av sammenkomsten. Det forutsettes at nasjonale retningslinjer for avstand mellom personer overholdes, at arrangør overholder Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak og at det føres gjestelister. Som "private sammenkomster" regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i private hjem, fritidsboliger, uavhengig av om sammenkomsten foregår utendørs eller innendørs.

Sammenkomster med inntil 20 personer som avholdes i private hjem skal ikke meldes inn til kommunen.

Anmodning om bruk av munnbind i kollektivtransporten

På grunn av smitteutviklingen i Oslo, lokal smitteoppblomstring i vår nabokommune Rakkestad, og at Indre Østfold kommune har innført lokal forskrift om bruk av munnbind på all offentlig transport fra mandag 12. oktober og ut måneden, vil Skiptvet kommune på det sterkeste anmode innbyggere om å bruke munnbind på kollektivtransport ut og inn av kommunen. Dette gjelder når det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand og for personer over 12 år.

 

07.09.2020:

Symptomer på covid-19, forkjølelse, influensa eller annet

De vanligste symptomene ved covid-19 ligner symptomer ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange har hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne litt om allergi.

Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

Tabell. Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi.JPG

Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmesider

 

 

Tidligere oppdateringer

28.08.2020:

I bo- og arbeidsregion Indre Østfold med kommunene Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet og Marker er smittesituasjonen tilnærmet normalisert. FHI og Helsedirektoratet har derfor vurdert at man kan oppheve rådet om munnbindbruk i denne regionen.

 

17.08.2020:

Klikk her for å lese pressemeldingen fra Skiptvet kommune mandag.17.august 2020

 

14.08.2020:

Ungdomsskoleelever må ha munnbind på bussen fra og med mandag morgen!

Det kom ny anbefaling for kort tid siden om bruk av munnbind på kollektivtrafikk. Anbefalingen gjelder ungdom fra og med 8.trinn og voksne. Det betyr at ungdomsskoleelevene selv/foresatte må sørge for at de har munnbind når de går på skolebussen på mandag 17. august.

På Regjeringen.no står følgende:

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre. Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, vaske hendene godt og teste seg hvis man har symptomer er fortsatt like viktige, sier Høie.

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

- Du kan bruke engangsmunnbind eller tøymunnbind, enten hjemmesydde eller kjøpte. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk, sier Høie.

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent.  Meteren er altså viktigere enn munnbindet, påpeker han.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Les mer :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefaler-munnbind-pa-fulle-busser-og-tog-i-oslo-og-indre-ostfold/id2724562/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2014.08.2020-14:19&utm_content=Koronasituasjonen

 

12.08.2020:

Onsdag er det påvist smitte hos en person i Skiptvet kommune. Personen er kontaktet og nødvendige smittetiltak er satt i gang. Totalt er det nå påvist 3 smittede i Skiptvet i august. 

 

11.08.2020:

Som det ble informert om i går er alle arrangement i regi av lag og foreninger utsatt eller avlyst, og idrettsanlegg og andre anlegg holdes stengt. Det åpnes imidlertid for gjennomføring av utendørs organisert idrett for barn og unge. Dette forutsetter at de smittevernsregler som gjelder for all aktivitet overholdes, samt også at de koronareglene idretten har fått fra sine særforbund følges. Vi minner om at situasjonen vedrørende dette også raskt kan endre seg. 

10.08.2020: 

Klikk her for å se pressemeldingen fra Skiptvet kommune med liste over tiltak som innføres fra mandag 10. august 2020. 

 

09.08.2020:

Oppdatering kl 20.30: En innbygger i Skiptvet kommune er søndag bekreftet smittet. Personen kontaktes og blir fulgt opp med nødvendige smitteverntiltak. Totalt er da 2 innbyggere registrert smittet denne uken. 

 

Oppdatering kl 18.00: Den ansatte ved Finlandsskogen barnehage har fått negativt svar på sin koronatest. Dermed er ingen ansatte eller barn i barnehagen lenger i karantene. 

 

Skiptvet kommune holder alle barnehager og SFO åpne mandag, selv om Indre Østfold kommune har valgt å holde stengt i uke 33. Dette er med forbehold om at smittesituasjonen i Skiptvet ikke endres vesentlig de neste dagene, men det kan skje raskt. På grunn av stort press på testtaking og analysering av tester så kan nye tilfeller bli rapportert fra time til time.

 

08.08.2020:

Kommuneoverlegen og kommuneledelsen har besluttet at 17 barn og 8 voksne er satt i karantene ved Finlandsskogen barnehage, fordi det er mistanke om koronasmitte hos en av de ansatte. Alle må være i karantene fram til svaret på testen foreligger. Dette gjelder to avdelinger. Ny informasjon vil bli gitt  så fort vi har et svar.  

 

07.08.2020:

Skiptvet kommune har i dag, 7. august 2020, fått bekreftet at en innbygger er smittet. Personen er kontaktet og nødvendig smitteverntiltak gjennomføres.

 

 

Pressemelding fra Skiptvet kommune mandag 10. august 2020

Smittesituasjonen i Skiptvet kommune er uavklart og uoversiktlig. Våre nærkommuner har et forhøyet smittebilde og spesielt Indre Østfold kommune har en alvorlig smittesituasjon og har gjort mange ekstraordinære tiltak for å begrense spredning.

 

Skiptvet er nært knyttet til Indre Østfold kommune på mange områder og måter og vi er bekymret for at også vi skal få en oppblomstring av smitte. Skiptvet kommune har innført noen tiltak og forsterker dette med ytterligere tiltak.

 

Vi oppfordrer nå alle til å stå sammen om denne dugnaden. Hver og en av oss kan gjøre mange små og store ting, som f.eks. å handle på ulike tider av døgnet, unngå store og små samlinger/selskap være gode på desinfeksjon/håndvask, være hjemme hvis man føler seg syk og teste seg ved mistanke om smitte.

 

Skiptvet kommune innfører fra mandag 10. august kl. 1500 å opprettholde tiltak og iverksette nye. Det vil gjøres en ny vurdering av situasjonen mandag 17. august.

Tiltak:

 • Opprettholde besøksforbudet ved Sollia bo- og servicesenter
 • Helsepersonell pålegges å ikke reise utenlands
 • Bruk av munnbind for helsepersonell i pasientnært arbeid som er nærmere enn 2 m
 • Helsestasjonen reduserer sine tjenester til å gjelde oppfølging av gravide og nyfødte, og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Det gis konsultasjoner på telefon.
 • Biblioteket holdes stengt i uke 33
 • NAV holdes stengt for publikum i uke 33
 • Servicekontoret er åpent, men vi ber publikum å kontakte kommunen pr telefon så langt det er mulig
 • Plan, landbruk og teknikk og andre som har publikumskontakt gjør dette pr telefon eller ute med avstand hvis det er befaring
 • Anbefaler alle ansatte i kommunen om å begrense reiser og unngå store folkemengder.
 • Alle arrangement i regi av lag og foreninger utsettes eller avlyses, og idrettsanlegg og andre anlegg holdes stengt.  
 • Det kan kun gjennomføres politiske møter i kommunehuset, og interne møter ihht. smittevernplan ved bruk av møterom
 • Hjemmekontor i den grad det er mulig for ansatte
 • Planleggingsdager i barnehage og skole i uke 33 gjennomføres som planlagt, men ved bruk av digitalkommunikasjon og med mindre grupper i kommunale bygg for å håndtere det praktiske til skolestart.
 • Badeplassen Bergsjø stenges
 • Næringslivet oppfordres til en forsterket oppmerksomhet på smittevern

 

Barnehage- og skolestart

 • Åpning av barnehager og skoler går som planlagt, på gult nivå, forutsatt at situasjonen tilsier det

 

Skiptvet 10. august 2020

 

Anne-Grethe Larsen                                                                                     Per Egil Pedersen

Ordfører                                                                                                            Rådmann

Pleie- og omsorg/Sollia bo- og servicesenter -besøk tillatt etter avtale

Det er nå åpent for besøkende på Sollia bo- og servicesenter, men bare etter avtale. Kontakt Sollia på tlf 69 80 61 00 hvis du planlegger et besøk. 

 

Kommunale bygg og kontor - restriksjoner

 • Servicekontoret er åpent, men vi ber publikum å kontakte kommunen pr telefon så langt det er mulig
 • Plan, landbruk og teknikk og andre som har publikumskontakt gjør dette pr telefon eller ute med avstand hvis det er befaring

Åpningstider: kl 08.00 - 15.45. 

 

NAV

Drop-in: Tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 11.00 

TLF: 55 55 33 33.

Ved behov for rask kontakt, ring 412 85 674 eller 416 11 620

Søknad om sosialhjelp

Sjekkliste barn i familier som mottar økonomisk stønad

Krav til dokumentasjon ved søknad om økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, kan du levere søknad på et vanlig ark. Søknader med evt. dokumentasjon kan leveres i postkassa ved den venstre inngangen på det røde huset (Solheim) ved kommunehuset. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

10.08.2020: 

 

Smittesituasjonen i Skiptvet kommune er uavklart og uoversiktlig. Våre nærkommuner har et forhøyet smittebilde og spesielt Indre Østfold kommune har en alvorlig smittesituasjon og har gjort mange ekstraordinære tiltak for å begrense spredning.

Skiptvet er nært knyttet til Indre Østfold kommune på mange områder og måter og vi er bekymret for at også vi skal få en oppblomstring av smitte. Skiptvet kommune har innført noen tiltak og forsterker dette med ytterligere tiltak. Ett av tiltakene er å redusere tilbudet i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Vi vil kontakte de med planlagt konsultasjon om denne vil utsettes eller gjøres over telefon/digital løsning. 

Har dere spørsmål er vi tilgjengelige på telefon, SMS ( 48863772 ) og mail (helsestasjonen@skiptvet.kommune.no )

Mer informasjon om helsestasjons- og skolehelsetjenesten her

Skiptvet bibliotek

Skiptvet bibliotek er åpent som normalt. Mer informasjon: Skiptvet bibliotek

Frivilligsentralen er åpen

Frivilligsentralen er åpen igjen, følg med på deres Facebooksider for oppdatert informasjon: Skiptvet Frivilligsentral

Indre Østfold Renovasjon - restriksjoner

10.08.2020:

Med bakgrunn i innførte tiltak fra IØ kommune, ønsker også IØR å bidra for å begrense smittespredningen. 
I tillegg til allerede innførte tiltak gjør vi ytterligere noen innstramninger.
Besøkende kan kun henvende seg til administrasjonen via epost eller telefon. 
Betaling for besøk på gjenvinningsstasjonen vurderes etter volum og ved bruk av vipps eller bankkort. 
 
Vi ber om at alle som skal besøke oss:
IKKE venter på et svar på en koronatest.
IKKE har hatt kontakt med noen som er smittet eller har mistanke om smitte, eller er i karantene. 
IKKE har besøkt Mines, Corner pub, Snackbaren 1985 eller andre aktuelle steder, uten å ha mottatt et negativt prøvesvar på koronatesting. 
 
Vi vil i denne tiden registrere for tilrettelegging av smittesporing. 
 
Vis hensyn - hold avstand og husk god håndhygiene. 
Er du syk med symptomer på korona eller har mistanke om smitte, ber vi deg bli hjemme.
 
Mer info og oppdatert informasjon: Indre Østfold Renovasjon 

Tiltak som gjelder Skiptvet kirkelige fellesråd

Den norske kirke i Skiptvet følger de retningslinjer som kommer fra myndighetene for å hindre spredningen av Koronaviruset. Dette gjør vi i solidaritet med og omtanke for de som er særlig sårbare dersom de blir smittet.

 

Fra 8. juni åpner vi menighetskontoret for beøkende igjen. Våre åpningstider i sommer er onsdager fra kl. 10.00 – 15.00, og fredager fra 09.00 – 14.00. Vi anbefaler likevel at dere som kan ringer for å avtale et tidspunkt, slik at vi kan betjene dere på best og sikrest måte.

De som skal besøke oss må overholde gjeldende smittevernregler:

 • Holde en meters avstand
 • Bruke desinfeksjonsmiddel (tilgjengelig hos oss) før dere kommer inn
 • Personer som kan være koronasyke, er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjoner kan ikke komme inn til oss

Det er laget nasjonale retningslinjer for en gradvis gjenåpning av kirkene for gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ber om at dere følger med på vår hjemmeside (www.skiptvet.kirken.no) for nærmere opplysninger om tid og sted for gudstjenester. Vi minner om at det i sommer blir gudstjenestesamarbeid med Hobøl og Spydeberg, og at det da blir gudstjeneste i Skiptvet kirke hver 3. uke.

 

På grunn av smittevernhensyn må vi sette noen begrensninger for gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse er i tråd med anbefalinger fra FHI og lokale helsemyndigheter, og vil bli gjort tilgjengelig på våre hjemmesider. Per i dag tillates det maksimalt 45 deltakere i gudstjenester og kirkelige handlinger i Skiptvet.

 

Årets konfirmasjoner er utsatt til høsten. Nye tentative datoer finner dere på hjemmesiden til Skiptvet Menighet. Som en følge av dette blir det oppstart for neste års konfirmantkull i november, og konfirmasjon i 2021 blir i september.

 

I disse tider kan det være godt å ha noen å snakke med, og da er selvsagt bygdas befolkning også velkommen til å kontakte våre ansatte på telefon eller mail.

 

Sokneprest Anne Ringen, telefon 988 00652, mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

               

Menighetspedagog Mona Skogstad, telefon 400 34584, mail: menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

 

Kirkeverge Rune Johansen, telefon 917 87650, mail: kirkeverge@skiptvet.kirken.no

 

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

Begravelser: går som planlagt, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss også til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/gravferd/

Vielser: ta kontakt med regionkontoret for nærmere informasjon og avtale. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/vigsel/

Navnefest og konfirmasjon: alle seremonier i april, mai og juni er dessverre avlyst.

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk Forbund Avdeling øst, telefon 23 15 60 60, e-post ostfold@human.no

Hva kan du gjøre for å forhindre smitte?

Alle de vanlige sykdommene våre som influensa, forkjølelse, øyekatarr og omgangssyke er virussmitte.

Det viktigste er at vi alle sammen tar hensyn til våre medmennesker når vi er syke:

 • Bruk papirlommetørkle – kast alltid papiret rett i søppelkassen
 • Unngå å hoste mot andre mennesker – host og nys i albuekroken
 • Vaske hender ofte og grundig – spesielt når du har vært ute blant folk
 • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel – dette er et god alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om korona

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.

Mer informasjon om koronavirus finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (FHI)

Les mer om koronavirus på FHI


Please read the Folkehelseinstituttet’s webpages for information about the coronavirus.