Produsenten sender ut advarsel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har registrert flere branntilløp og rundt 200 tilfeller av varmgang i en komponent i varmtvannsberedere fra selskapet Oso Hotwater.

Fare for varmegang i tilkoblingspunktet på tanken har vært en kjent svakhet, og ledelsen i OSO har siden 2013 forsøkt å kommunisere dette ut i markedet og til sluttbruker.

Mer informasjon om dette finnes på Indre Østfold Brann og Redning IKS hjemmeside www.iobr.no