Kommunestyret skal velge meddommere til tingretten, lagretten, jordskiftemedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.17– 31.12.20. Skiptvet kommune skal velge:

  • 26  meddommere til Heggen og Frøland tingrett – 13 kvinner og 13 menn
  • 6 meddommere til lagmannsretten – 3 kvinner og 3 menn
  • 8 meddommere til jordskifteretten  
  • 4 kandidater til skjønnsmannsutvalg

Meddommere, lekdommere eller skjønnsmenn er vanlige kvinner og menn som gjør en viktig og engasjerende samfunnsoppgave. Det er vanlig å bli innkalt 1- 2 ganger pr. år. Det er møteplikt. Ved lovlig forfall må domstolene kontaktes. De fleste sakene varer fra en til tre dager. Vervet som meddommer/lagrettemedlem/skjønnsmann er en samfunnsplikt. Det innebærer blant annet fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Domstolen betaler enten et fast beløp pr. dag eller godtgjøring for eventuelt trekk i lønn.

Mer informasjon om vervet finner du på  www.domstol.no/lekdommer.

 

Dersom du ønsker å være meddommer, her finner du skjema. Fristen for påmelding er 30. april 2016.